خرید و فروش آنلاین قطعات خودرو
صنایع روشنایی بیکو
کفش ایمنی گلشن
نرم افزار مدیریت خدمات خودرو
سامانه الکترونیک مدیریت کلاس ها(سامک)
دانشنامه بیمه اتومبیل(اندروید)
سامانه مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان
نرم افزار جامع شهرستان ویژه مراغه
بازی my baby can learn english
آموزش JSP
سامانه بایگانی الکترونیک(سبا)
دانشنامه بیمه اتومبیل(ویندوز)
نرم افزار اندروید اخبار سلامت و تناسب اندام
سامانه ثبت نام آنلاین دانشگاه بناب
نرم افزار موبایل داستان های کوتاه جدید